Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Наші студенти

Наші студенти

На факультеті навчання іноземних громадян навчаються  слухачі з усіх куточків Землі: Марокко, Йорданії, Нігерії, Камеруну, Туреччини та багатьох інших країн. Усі заняття проводяться викладачами, докторами та кандидатами наук, що мають багаторічний досвід роботи за кордоном на підготовчих факультетах.

Слухачі, що закінчили факультет НІГ, успішно продовжують навчання у багатьох вузах Харкова, Києва, Одеси, Полтави та інших міст України, країн СНД, у країнах Європи.

 

Урок математики

Наші студенти

Математика – це наука, яка вивчає величини, кількісні відносини і просторові форми. Все, що було закладено дві тисячі років тому з математики, всі математичні закони і теореми, які були сформульовані знаменитими математиками тих часів, актуальні у всі часи, тому слухачі осмислюють прикладне застосування цих законів у житті та із задоволенням їх вивчають.

Наші студенти

 

 

Урок фізики

Наші студенти

Фізика вивчає світ, в якому ми живемо, явища, що в ньому відбуваються, відкриває закони, яким підкоряються ці явища. Наші слухачі розуміють, що фізика “Цариця наук”, що всі закони життя будуються на фізичних явищах, тому слухачі розуміють необхідність вивчання  фізики.

Наші студенти

 

Урок інформатики

Наші студентиІнформатика– це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов’язані з пошуком, збиранням, перетворенням, зберіганням, поширенням і використанням інформації у різних сферах людської діяльності. В наш час сучасна людина не може існувати без застосування Інформаційних технологій. Наші слухачі майже професійно демонструють свої знання на уроках інформатики.  Наші студенти


Урок біології 

Наші студентиБіологія об’єднує велику кількість наукових галузей знань, таких як ботаніка, зоологія, генетика, фізіологія, цитологія, анатомія, морфологія, мікробіологія, ембріологія, систематика, біогеографія, біоніка, молекулярна біологія, радіобіологія, космічна біологія, фітопатологія, біохімія тощо. На уроках біології слухачі накопичують фундаментальні знання для подальшого навчання у медичних  закладах України.Наші студенти

 

Урок хімії

Наші студентиХімія – це наука про речовини, їх властивості та перетворення. Предметом хімії є хімічні елементи та їх сполуки, а також закономірності, за якими перебігають хімічні реакції. Знання по хімії майбутнім слухачам будуть корисні у фармацевтичних, технологічних та технічних закладах. Також, завдяки урокам хімії слухачі відчувають вплив та застосування хімії у повсякденному житті.Наші студенти

 

Урок економіки

Наші студентиЕкономіка – це сфера життя суспільства, в якій на основі використання різноманітних ресурсів здійснюється виробництво товарів та послуг, обмін ними, розподіл та споживання. Без цієї науки не можливо уявити соціальні, побутові відносини між людьми. Тому майбутні економісти зосереджено вивчають основи економіки.Наші студенти

 

Урок креслення 

Наші студентиОсновними елементами будь-якого кресленика є лінії. В залежності від їх призначення вони мають відповідні тип і товщину. Зображення предметів на кресленні є поєднання різних типів ліній. Наші слухачі – це майбутні інженери та архітектори, які з повагою та відповідальністю відносяться до цікавих уроків креслення, бо розуміють необхідність вивчення цієї дисципліни для придбання інженерних навичок конструювання.Наші студенти

 

Підготовка до студентської конференції 

Наші студентиВикладачі кафедри щорічно готують слухачів до міжнародних студентських конференцій. Робота з іноземними слухачами – це педагогічна майстерність.