Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Мурадова Вюсаля Худашівін кизи

Мурадова Вюсаля Худашівін кизи
старший викладач

Освіта та кар’єра

У 2003 році закінчила Азербайджанську державну нафтову академію за спеціальністю “Автоматизовані системи обробки інформації та управління”.

З 1998 року по 2012 рік працювала в Ленкоранському державному університеті, викладач.

З 2013 року прийнята на посаду асистента кафедри природознавчих наук.

З 2014 року була переведена на посаду старшого викладача.

З 2014 року по 2017 рік розпочала навчання в аспірантурі Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Викладає: інформатику та математику для іноземних слухачів інженерно-технічного, медико-біологічного і економічного напрямків.

Направлення наукової діяльності: інформаційні технології.

Публікації та патенти

Має 7 науково-технічних публікацій, включених до переліку видань ВАК України і міжнародних видань, а також більше 18 тез доповідей на міжнародних, науково-практичних конференціях. Розробила методичні вказівки для іноземних слухачів підготовчих факультетів усіх напрямків довузівської підготовки з дисципліни «Інформатика».

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, займається навчально-методичною роботою  та громадською діяльністю.