Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Морозова Лана Юріївна

Морозова Лана Юріївна
старший викладач, заступник завідувача кафедри ПрН

Освіта та кар’єра

У 1984 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки факультет обчислювальної техніки за фахом ЕОМ та здобула кваліфікацію інженера-системотехніка.

З 1992 року розпочала свою педагогічну діяльність на підготовчому факультеті Харківського технічного університету радіоелектроніки.

З 1993 року – асистент кафедри інформатики ХНУРЕ.

З 1995 року – старший викладач кафедри природознавчих наук Підготовчого факультету Харківського національного університету радіоелектроніки.

У травні 2005 року присвоєно вчене звання доцента університету по кафедрі природознавчих наук.

З 2006 року – заступник декана Підготовчого факультету іноземних громадян ХНУРЕ.

З 2010 року – заступник директора Центру навчання іноземних громадян ХНУРЕ.

З 2012 року – заступник декана з організаційно-виховної роботи факультету навчання іноземних громадян ХНУРЕ.

Освітня діяльність

Викладає: інформатику та математику для іноземних слухачів інженерно-технічного, економічного і медико-біологічного напрямків навчання.

Напрямки наукової діяльності: інформаційні технології, програмування, педагогіка та методика викладання інформатики (програмування) іноземним студентам і слухачам.

Публікації та патенти

Має більше ніж 90 науково-методичних і наукових робіт в міжнародних, науково-технічних виданнях.

Є автором двох навчальних посібників з грифом МОН України (інформатика, термінологічний словник з інформатики (8 мов)), автором підручника з грифом МОН України (інформатика), співавтором навчального посібника з грифом МОН України (країнознавство)) для іноземних студентів.

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, займається навчально-методичною роботою і громадською діяльністю.