Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Лук’янова Вікторія Анатоліївна

Лук’янова Вікторія Анатоліївна
завідувач кафедри, доцент, член НМР, к.п.н., доцент

Освіта та кар’єра

У 1992 році закінчила Харківський державний педагогічний університету ім. Г.С. Сковороди та отримала кваліфікацію вчителя математики та фізики.

З жовтня 1994 року  розпочала свою науково-педагогічну діяльність на кафедрі Вищої математики ХТУРЕ.

З жовтня 1995 року по вересень 1999 року  працювала асистентом кафедри природознавчих наук.

З жовтня 1999 року по 2002 рік продовжила  навчання в аспірантурі Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди, одночасно була асистентом кафедри природознавчих наук за сумісництвом  в ХНУРЕ.

У лютому 2003 року захистила дисертацію, здобула вчену ступінь кандидата педагогічних наук.

У червні 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри природознавчих наук.

В листопаді 2015 року закінчила центр післядипломної освіти ХНУРЕ за спеціальністю “Інженерія програмного забезпечення”, отримала кваліфікацію інженера-програміста.

З вересня 2014 року виконувала обов’язки завідувача кафедри природознавчих наук, а з 2017 року – завідувач кафедри.

Освітня діяльність

Викладає: математику для іноземних слухачів інженерно-технічного та медико-біологічного напрямків, а також веде заняття з таких дисциплін як “Вища математика” та “Лінейна алгебра і аналітична геометрія” для студентів основних факультетів

Напрями наукової діяльності: педагогіка та методика викладання математики.

Публікації та патенти

Має  понад 70 науково-методичних та  наукових праць в міжнародних, науково-технічних виданнях.

Є автором 3-х навчальних посібників та 3-х конспектів лекцій з математики, у тому числі з грифом МОН України (математика).

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, займається навчально-методичною роботою  та громадською діяльністю, є членом наукової ради факультету ІТМ та навчально-методичної ради під керівництвом професора В.І. Штанько.