Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Козуб Павло Анатолійович

Козуб Павло Анатолійович
доцент, к.т.н., доцент

pkozub@pkozub.com
ORCID iD
Google Academy

Освіта та кар’єра

У 1993 році закінчив Харківський політехнічний інститут та отримав кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

З 1993 року розпочав свою науково-педагогічну діяльність на кафедрі органічної хімії ХПІ.

У 1994 поступив до в аспірантуру Харківського державного політехнічного університету.

У 1997 року захистив дисертацію, здобув вчену ступінь кандидата технічних наук.

З 1998 року по 2000 рік працював науковим співробітником та старшим науковим співробітником на кафедрі технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ».
З 2000 року по 2012 рік працював на посаді асистента та доцента кафедри технології неорганічних речовин, каталізу та екології НТУ «ХПІ»

У лютому 2006 року присвоєно вчене звання доцента кафедри технології неорганічних речовин, каталізу та екології.

Освітня діяльність

Викладає: хімію та біологію для іноземних слухачів інженерно-технічного та медико-біологічного напрямків.

Напрями наукової діяльності: хімічна технологія, теоретична хімія

Публікації та патенти

Має понад 200 науково-методичних та наукових праць в міжнародних, науково-технічних виданнях та понад 40 патентів.

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, займається навчально-методичною роботою та громадською діяльністю.