Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Баркова Ірина Миколаївна

Баркова Ірина Миколаївна
старший викладач кафедри Прн

Освіта та кар’єра

В 1979 році закінчила Харківський державний університет ім. А.М. Горького за спеціальністю “Біологія” та здобула кваліфікацію біолога, викладача хімії та біології.

З 1995 року розпочала свою науково-педагогічну діяльність в Харківському національному  університеті радіоелектроніки.
По теперішній час працює старшим викладачем кафедри.

Освітня діяльність

Викладає: біологію та хімію для іноземних слухачів інженерно-технічного і медико-біологічного напрямків.

Напрями наукової діяльності: біологія, хімія.

Публікації та патенти

Є автором 3 навчальних посібників з грифом МОН України (хімія, біологія), поурочного словника з біології на 6 мовах.

Має авторське свідоцтво на винахід (реєстр № 1692408 в державному реєстрі винаходів). Автор більше ніж 27 наукових статей та тез доповідей, постійний учасник українських, міжнародних конференцій та семінарів.