Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Про нас

Кафедра природознавчих наук – структурний підрозділ Факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту. У жовті 1995 року її очолив к.ф-м.н., професор В.В. Кармазін. У 2009 році завідувачем кафедри був призначений д.т.н., професор М.А. Омаров. З 2015 року та по теперішній час, завідувач кафедри природознавчих наук – к.п.н., доцент Лук’янова Вікторія Анатоліївна, яка має безперервний стаж науково-педагогічної діяльності в Харківському національному університеті радіоелектроніки, понад 25 років.

До створення кафедри природознавчих наук навчальні дисципліни читали представники різних кафедр університету, що ускладнювало як процес формування кадрового складу так і вдосконалення методів викладання. Зараз кафедра об’єднує висококваліфікованих педагогів, які проводять ґрунтовну навчально-методичну діяльність, мають великий досвід роботи з іноземними слухачами та студентами, володіють іноземними мовами. На кафедрі працюють: доценти, старші викладачі, методист 1-ї категорії та інженер1-ї категорії.

 

Кафедра природознавчих наук надає широку й ґрунтовну базу підготовки іноземним слухачам. За навчальний рік іноземні слухачі набувають фундаментальних знань з усіх базових дисциплін: математики, фізики, хімії, біології, інформатики, які розширюють світогляд і підвищують рівень освіти. На кафедрі природознавчих наук була розроблена унікальна методика проведення занять у багатомовних групах іноземних слухачів. Процес навчання на кафедрі базується на педагогічній майстерності та доступності викладання предметів. Це сприяє засвоєнню лексичного, термінологічного, граматичного матеріалу студентами та забезпечує якісне засвоєння знань при подальшому навчанні у вишах. У 2009 році педагоги кафедри почали викладати дисципліни  із циклу фундаментальної, природничої та загальноекономічної підготовки студентів-іноземців основних факультетів.

Наукова робота викладачів кафедри охоплює широкий спектр досліджень, удосконалення інноваційних методів викладання навчальних дисциплін. Викладачі кафедри також готують навчальні посібники, які забезпечують проведення занять на високому рівні. Так було видано посібники, конспекти лекцій, методичні вказівки з математики,лінійної алгебри, аналітичної геометрії (В.А. Лук’янова, Ю.П. Горєлов), посібники та методичні вказівки з фізики (М.А. Омаров, В.В. Троїцька, П.Ф. Павлов), посібники та методичні вказівки з інформатики (Л.Ю. Морозова, В.Х. Мурадова, І.В. Кобзєв), посібники та методичні вказівки з біології (І.М. Баркова), посібники та методичні вказівки з хімії (О.А. Контар, І.М. Баркова, М.М. Мартинюк, П.А. Козуб), посібники та методичні вказівки з креслення (Т.М. Сергієнко), посібник з країнознавства (Є.І. Ковцур, Л.Ю. Морозова, І.А. Діденко).  Викладачі кафедри є постійними учасниками українських, міжнародних конференцій та семінарів. Результати наукових досліджень викладачів кафедри публікуються у всеукраїнських та міжнародних наукових виданнях. Крім цього, викладачі кафедри є авторами великої кількості навчальних та методичних розробок у співавторстві з викладачами інших вишів.

 

Колектив кафедри постійно працює над розвитком студентської наукової роботи, організаційно-виховної роботи та займається адаптацією іноземних слухачів. Також під керівництвом доцента кафедри П.А. Козуба проводиться робота по підготовці школярів у конкурсі наукових робіт МАН.