Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Сергієнко Тетяна Миколаївна

Сергієнко Тетяна Миколаївна
старший викладач

Освіта та кар’єра

В 1972 році закінчила Харківський політехнічний інститут.

З 1974 року розпочала свою науково-педагогічну діяльність в Харківському інституті радіоелектроніки, асистент кафедри Інженерної графіки.

3 2010 року – старший викладач кафедри Природознавчих наук Харківського національного університету радіоелектроніки.

Освітня діяльність

Викладає: креслення для іноземних слухачів  інженерно-технічного напрямку.

Напрями наукової діяльності: креслення, графіка.

Публікації та патенти

Автор більше ніж 10 статей та тез доповідей, постійний учасник українських, міжнародних конференцій та семінарів.

Є автором навчальних посібників, розробником робочих програм, конспекту лекцій для іноземних слухачів підготовчих факультетів з інженерно-технічного напрямку довузівської підготовки з дисципліни «Креслення».

Постійно підвищує свій кваліфікаційний рівень, займається навчально-методичною роботою  та громадською діяльністю.