Кафедра Природознавчих наук

Мова:

Кобзев Ігор Володимирович

Кобзев Ігор Володимирович
доцент, к.т.н., доцент

Освіта такар’єра
1988 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки за фахом «Автоматизовані системи управління».
У період з 1988 р. по 1996 р. займався науково-педагогічною діяльністю на кафедрі АСУ ХИРЕ, проходив навчання в аспірантурі.
У 1996 р. захистив кандидатську дисертацію
у 2001 р. отримав наукове звання доцента.
З 1996 р. по 2014 р. проходив службу в органах внутрішніх справ України, працював в Харківському національному університеті внутрішніх справ на посадах старшого викладача, доцента, має нагороди і вдячності.
З 2014 р. доцент кафедри інформаційних технологій і систем управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
З 2016 р. – доцент кафедри природних наук Харківського національного університету радіоелектроніки (за сумісництвом).

Освітня діяльність
Викладає курси:
– інформатика;
– електронна комерція;
– монетарна політика;
– цифрові технології;
– інформаційні системи у бізнесі.

Наукова діяльність
Наукові інтереси: моделювання, мережеві технологій, публічне адміністрування, кібербезпека.
Має значний науковий і практичний досвід по розробці і супроводу складних інформаційних систем, у тому числі – спеціального призначення.

Громадська діяльність
У 2015 обраний членом кореспондентом Української академії економічної кібернетики.

Публікації та патенти
Має 180 публікацій, у тому числі 10 навчальних посібників, 2 монографії, 2 патенти.